Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van hypothecaire geldlening of enige andere (financiële) dienst.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigingen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. geen enkele aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het vertrouwen op of het nalaten van acties die zijn ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle opgenomen informatie is (intellectuele) eigendom van of in licentie bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van de website of delen daarvan te vermenigvuldigen of anderszins aan derden beschikbaar te stellen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. is verkregen.