boogje

contact

Frank Vellinga 

Frank Vellinga
Director Kantoor- en Bedrijfsruimtebeleggingen

icon_phone.png +31 (0)20 606 5719

Publicaties

Outlook 2015-2018 Nederlandse kantorenmarkt - update maart 2016
Klik hier voor het volledige artikel (PDF)
 
Outlook 2015-2018 Nederlandse kantorenmarkt
Klik hier voor het volledige artikel (PDF)

Beleggen in duurzame kantoren

Syntrus Achmea Real Estate & Finance belegt in kantoren. In de acquisitie richten wij ons op duurzame kantoorlocaties die gekenmerkt worden door multifunctionaliteit en een optimale bereikbaarheid. Wij hebben ruim 700.000 m 2 verhuurbare kantooroppervlakte verspreid over ruim 113 kantoorgebouwen door heel Nederland. De kantorenportefeuille heeft een waarde van ongeveer € 730 miljoen. Circa een derde deel hiervan is belegd in het kantorenfonds en twee derde deel maakt onderdeel uit van discretionaire beleggingsportefeuilles.

 

Herbestemming en verduurzaming


Naar verwachting neemt de vraag naar kantoorruimte de komende jaren verder af. Daar staat tegenover dat de vraag naar moderne, duurzame gebouwen op goede locaties naar verhouding juist zal toenemen. Syntrus Achmea Real Estate & Finance investeert onder andere in de herbestemming en verduurzaming van leegstaande kantoorpanden. Dat komt ook ten goede aan de kwaliteit van het gebied.


Klik hier voor meer informatie over het Kantorenfonds:
Achmea Dutch Office Fund