boogje

Duurzame vastgoedontwikkeling

Syntrus Achmea zet weloverwogen in op duurzame vastgoedontwikkeling. Doordachte architectuur en zorgvuldige materiaalkeuze leiden tot waardebehoud en beperking van energie- en onderhoudskosten. Door duurzaam te ontwikkelen, sluiten we nauw aan op de maatschappelijke en rendementsdoelen van onze partners en opdrachtgevers.

Partner in stedelijke gebiedsontwikkeling

In veel gemeenten dragen wij constructief bij aan stedelijke gebiedsontwikkeling. Zo spelen wij in op de groeiende vraag naar huurwoningen op binnenstedelijke locaties. Ook investeren we in herontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad in onze winkelportefeuille. Voorwaarde voor langjarig rendement is een aantrekkelijke binnenstad; aantrekkelijk voor consumenten, ondernemers en binnenstadbewoners. Herontwikkeling op basis van functiemenging biedt daartoe kansrijke mogelijkheden. Wij kiezen voor een objectoverstijgende benadering en bundelen onze krachten met gemeentebesturen, corporaties, ondernemersverenigingen, ontwikkelaars en bouwers.