boogje

Ontwikkelingen als katalysator voor duurzamer vastgoed

Syntrus Achmea investeert in herontwikkeling en kwaliteitsverbetering van winkelcentra om de eigen winkelportefeuille te verduurzamen. Daarbij gebruiken we nieuwe ontwikkelingen als katalysator voor duurzamer vastgoed.

Voorwaarde voor langjarig rendement is een aantrekkelijke binnenstad; aantrekkelijk voor consumenten, ondernemers en binnenstadbewoners. Herontwikkeling op basis van functiemenging biedt daartoe kansrijke mogelijkheden. Wij kiezen voor een objectoverstijgende benadering en bundelen onze krachten met gemeentebesturen, corporaties, ondernemersverenigingen, ontwikkelaars en bouwers. In veel gemeenten dragen wij constructief bij aan binnenstedelijke gebiedsontwikkeling