boogje

Zelf ontwikkelen maakt meer mogelijk

Syntrus Achmea ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige huurwoningen in de vrije sector. Daarbij geven we de voorkeur aan locaties met een positieve groeiverwachting. Wij spelen in op wat de woningmarkt werkelijk nodig heeft. In veel steden is het middensegment nog onvoldoende vertegenwoordigd, terwijl daar een sterke en stabiele vraag naar is. Wij komen aan deze vraag tegemoet met een breed spectrum aan prijscategorieën, woningtypen en locaties.


Voorsorteren op demografische trends
Wij sorteren gericht voor op demografische trends en de woonwensen die daaruit voortvloeien. Zo stappen steeds meer senioren over op huur, om aldus hun opgebouwde vermogen vrij beschikbaar te hebben. Voor jonge werkenden is huren aantrekkelijk vanwege gemak en flexibiliteit. Ook ontwikkelen we oplossingen voor nieuwe markten zoals ‘wonen en zorg’ - met het daarbij behorende afwerkings- en serviceniveau - en studentenhuisvesting.


Transformatie van verouderde wijken
Steeds meer gemeenten betrekken Syntrus Achmea bij de transformatie van verouderde wijken met een sociale problematiek. Om deze wijken toekomstbestendig te maken, is maatschappelijk kapitaal nodig. Gemeenten ervaren dat wij veel meer zijn dan alleen kapitaalverschaffer; onze deskundigheid en ervaring brengen we graag in een vroegtijdig stadium in. Een stabiele waardeontwikkeling hangt tenslotte nauw samen met een gewaardeerd woonklimaat.